تمامی ماژول های cms ها و وب سرویس ها هم در پنل کاربری و نمایندگی قرار گرفته اند و بروزرسانی می شوند