پیام نام | بزرگترین سامانه هوشمند ارسال انبوه پیامک

تمامی ماژول های

cms ها و وب سرویس ها

هم درپنل کاربری

و  هم درپنل نمایندگی

قرار گرفته اند

و بروزرسانی می شوند

پیام نام | بزرگترین سامانه هوشمند ارسال انبوه پیامک